Novinky občanského sdružení vopice.cz

- Aktuální rychlost připojení pro členy je v současnosti cca 2048kBit/s bez omezení. Tato rychlost muže kolísat v rozmezí 512-4096kBit.
- V případě nárůstu počtu zájemců se počítá s navýšením konektivity a tedy i se zvýšením rychlosti připojení pro členy.
- Byl proveden převod technologie na zálohované napájení a tedy je internet dostupný i v případě výpadku napájení po dobu cca 5-6 hodin.
- V současnosti je využívána konektivita dvou nezávislých operátorů, primární přes optiku a záložní přes rádiovou síť. V případě výpadku primárního operátora dojde po několika minutách k automatickému přepojení na záložní konektivitu. Tento způsob zálohování je ve fázi testování.
Kontakt na Webmastera/administratora: info@vopice.cz